Development kits MEGA48, MEGA48X and MEGA328
Sample application library (ukázkové aplikace a knihovny):
MEGA48
Project Description Article CZ / EN Size Date
LED flashing Jednoduché blikání s LED.   3.2 kB 25. Feb 2015
Buttons and LED Čtení stavu tlačítek a řízení LED.   4.58 kB 25. Feb 2015
Timer 1 and interrupt Využití čítače/časovače Timer 1 a přerušení pro blikání s LED.   4.34 kB 25. Feb 2015
UART Konfigurace rozhraní UART, odeslání HELLO WORLD! a funkce ECHO.   12.36 kB 25. Feb 2015
ADC to UART Čtení hodnoty na vstupech ADC6 a ADC7, jejich převod a přenos přes UART.   26.85 kB 25. Feb 2015
DAC MCP4725 I2C Obsluha externího DAC obvodu MCP4725 přes I2C sběrnici a pravidelný zápis 12-bitové hodnoty.   6.39 kB 25. Feb 2015
GO to e-shop...
MEGA48X
Project Description Article CZ / EN Size Date
LED flashing Jednoduché blikání s LED.   3.2 kB 25. Feb 2015
Buttons and LED Čtení stavu tlačítek a řízení LED.   4.58 kB 25. Feb 2015
Timer 1 and interrupt Využití čítače/časovače Timer 1 a přerušení pro blikání s LED.   4.34 kB 25. Feb 2015
UART Konfigurace rozhraní UART, odeslání HELLO WORLD! a funkce ECHO.   12.36 kB 25. Feb 2015
ADC to UART Čtení hodnoty na vstupech ADC6 a ADC7, jejich převod a přenos přes UART.   26.85 kB 25. Feb 2015
GO to e-shop...
MEGA328
Project Description Article CZ / EN Size Date
LED flashing Jednoduché blikání s LED.   3.2 kB 25. Feb 2015
Buttons and LED Čtení stavu tlačítek a řízení LED.   4.58 kB 25. Feb 2015
Timer 1 and interrupt Využití čítače/časovače Timer 1 a přerušení pro blikání s LED.   4.34 kB 25. Feb 2015
UART Konfigurace rozhraní UART, odeslání HELLO WORLD! a funkce ECHO.   12.36 kB 25. Feb 2015
ADC to UART Čtení hodnoty na vstupech ADC6 a ADC7, jejich převod a přenos přes UART.   26.85 kB 25. Feb 2015
DAC MCP4725 I2C Obsluha externího DAC obvodu MCP4725 přes I2C sběrnici a pravidelný zápis 12-bitové hodnoty.   6.39 kB 25. Feb 2015
GO to e-shop...